SISU

En film om kvenene i Nord-Troms, en film om identitet, om knallhard fornorsking og om savnet av et morsmål. Mange forsøker å gjenreise den kvenske kulturen, men er det ikke lovlig sent? - Det er aldri kjørt, sier Sisu. Kvenene orker det meste, det arbeidsomme folket. Nå står mange på for å gjenreise den kvenske kulturen i Norge.

Produsert for Halti kvenkultursenter på Storslett

 

I stedet for å forklare hva Sisu er, lar vi Sisu være fortelleren. Han har vært med kvenene opp gjennom historien.

Hos Sisu er det ikke mye trøst å få, sutring og syting tolereres ikke. - Du gir ikke opp nå, husk i morgen er en ny dag...

 

I sagaen, fra Harald Hårfagres tid, nevnes Torolv Kveldulvsson som med sine menn hjalp kong Faravid av Kvenland mot karelerne. Kvenene har vært her lenge.

Det var mange grunner til at lappmarkens bonde forlot sin hjembygd: krig, frost, tørke, sult. De dro nord og vestover med alt de eide av redskap og buskap til Ruija - havlandet. Der var det fisk i elven og havet om alt annet sviktet.

Slekten til vår "hovedrolle", Aase Olsen, kom til Troms i 1770 fra Tornedalen i Sverige. Hun er aktiv læstadianer som så mange andre kvener og samer i nord. Statskirken og skoleverket ledet an i fornorskingen. Aase fikk ikke snakke kvensk på skolen, ikke en gang i friminuttene.

 

Smed